Sommerprojektet: Pantindsamling til nogle af verdenens udsatte

Gi'r du lidt vand?

Fatimas Hånd sætter igen i år gang i en omfattende pantindsamling.

Sidste år, henover sommeren indsamlede vi pantflasker til børnene i Gaza – over knap 4 weekender fik vi indsamlet 90.000 kr.

Læs mere om den første weekend i 2014 her:

Flasker bliver til penge, og penge til aktiv menneskehjælp
Flasker bliver til penge, og penge til aktiv menneskehjælp

Hvad er det så, vi går efter denne gang?

15.000 kr. til at etablere en vandforsyning i en landsby i Pakistan

Pakistan
Pakistan

45.000 kr. til at etablere en vandforsyning i en landsby i Uganda

Uganda
Uganda

Din donation går UBESKÅRET til arbejdet, som bliver udført af DM Aid og deres partnere som befinder sig i landene.

Om DM Aid’s Vandprojekter

Rent vand er en af de største mangelvarer i store dele af den tredje verden, ikke mindst i Afrika. Mangel på rent vand er typisk et resultat af langvarige naturkatastrofer, fx. tørke. Følgevirkninger til tørke er oftest sult pga. ødelagte afgrøder, eller sygdom hos dyr og mennesker i forbindelse med brugen af tilstedeværende urent drikkevand.

Mange steder er folk nødt til at tilbagelægge flere kilometer dagligt for at hente rent drikkevand. Et lokalt vandhul er desuden ingen garanti for at vandet er rent. Vandet som mennesker og dyr drikker, kan være sort og stinkende og fyldt med bakterier – men sådan behøver det ikke at være!

DM-Aid prioriterer etableringen af nye drikkevandsbrønde højt, og vi har gennem de seneste år udført adskillige vandprojekter i bl.a. Afghanistan, Uganda, Ethiopien og i Somaliland.

Læs mere om DM Aid og deres bæredygtige indsats her: www.dmaid.dk

Dine flasker bliver simpelthen til vand. Vandet vil forsyne og skabe en bæredygtig adgang til vand for nogle af verdens udsatte.

Dato: 1.-5. Juli

Sted: Rådhuspladsen

Tid: 12.00-17.00 alle dage

Læs mere om eventet på facebook her